√ Cerita Rakyat Bahasa Jawa Cindelaras & Naskah Drama Singkat !

4 min read

Cerita Rakyat Bahasa Jawa Cindelaras

Cerita rakyat bahasa jawa cindelaras – Halo, sahabat mudahdicari. Kali ini penulis akan membahas mengenai cerita rakyat cindelaras dalam bahasa jawa. Pasti lah ya, disini sudah da yang tahu cerita ini, bahkan cerita cindelaras terdapat di salah satu chanel TV yaitu MNC.

Dan cerita ini adalah cerita yang paling digemari oleh anak-anak. Mungkin ada yang masih suka sampai sekarang ?. Mari kita bahas.

Selain cerita cindelaras, ada banyak kumpulan cerita rakyat bahasa jawa yang dapat Anda pelajari, dan dapat menambah wawasan Anda.

Cerita Rakyat Cindelaras

Cerita Cindelaras ini, termasuk dari cerita rakyat Jawa Timur. Dari kisah cindelaras dengan jagonya yang bisa berbicara dan sangat tangguh, membuat Cindelaras dapat bertemu dengan Ayahnya.

Ceindelaras adalah anak keturunan Raja, namun karena Ibunya difitnah ketika mengandung Cindelaras, akhirnya diusir oleh sang raja (suaminya). Sehingga Cindelaras ini dilahirkan di hutan dan hanya hidup dengan ibunya. Cindelaras mempunyai seorang teman yaitu ayam yang sangat tangguh.

Baca juga : Cerita rakyat bahasa jawa Rawa Pening singkat, padat beserta dengan unsur instrinsiknya.

Awal Mula Cerita Rakyat Cindelaras Dalam Bahasa Jawa

Ing jaman bien enten kerajaan ingkang naminipun Kerajaan Janggala, ingkang dipimpin kalian Raden Putra. Raden Putra niku gadah Selir (selir yaiku istri yang tidak sah atau istri kedua) lan Permaisuri (Ratu) ingkang becik. Selir meniko dueni roso iri dateng Permaisuri, banjur Selir duweni niat elek dateng Permaisuri.

Selir matur neng awake dhewe ” Kudune ingkang dados permaisuri iku akau, udu malah dheke, pokoke pie carane aku gudu nyingkirke permaisuri”.

Banjur selir mulai nemokne akal licike kanggo nyingkirne permaisuri, yaiku ngengken tabib ing istana, banjur selir ethok-ethok loro, lan langsung cepet-cepet nyeluk tabib seng teng kerajaan. Tabib meniko matur teng Raja, menawi enten ingkang ngracuni selir, lewat wedhang seng diombhe mau.

” Sapa seng ngracuni selir ?”. Takon Raja kanti rade nesu.

” Wong kuwi, ingkang ngracuni selir yaiku permaisuri raja kiambak”. Jawabe si tabib niku.

Raja mireng niku soyo dukho (marah), tibake permaisuri ndue watek seng olo, banjur Raja ngengken setunggal patih damel mbuang permaisuri ing alas.

Patih langsung bidal lan cepet nglaksanakne perintahe Raja, damel mbuang permaisuri teng alas. Pas niku permaisuri lagi mbobot (hamil), lajeng si patih meniko mboten tega menawi badhe mateni sang permaisuri, soale patih ngertos menawi kedadean meniko namung akal-akalane selir.

” Tuan putri ampun kuwatir, kula mboten badhe mateni jenengan, lan kula nggih badhe matur teng Raja menawi kula sampun mateni jenengan”. Ucape patih dateng permaisuri”.

Patih, pados akal damel bukti teng Raja nek dhekwene sampun mateni tuan putri. Banjur patih mateni kelinci damel mendet getihe (darah), lan getihe mau di oser-oserne teng pedhang, kersane Raja mboten curiga dateng dhekwene.

Patih banjur, wangsul teng kerajaan lan sang putri ditinggal ing alas dewean, patih maringne bukti teng Raja, menawi permai suri sampun dipateni, Raja mireng niku seneng, nopomalih si Selir, seng akale olo.

Baca juga : Ande ande lumut bahasa jawa lengkap

Cindelaras dan Ayam Jago

Let pinten-pinten wulan, permaisuri nglairne bayi lanang, kang diparing asma Cindelaras. Cindelaras niki duweni rai ingkang ganteng lan akal ingkang cerdik / pinter banget. Sangking alit (kecil) Cindelaras dolanane kalian kanca-kancane seng enten teng alas.

Ing setunggal dinten, Cindelaras dolanan (mainan) kalian Rajawali. Banjur Rajawali niku, nibakne setunggal endhog, ingkang ditibakne teng Cindelaras.

” Hemmm…..Rajawali niku sae sanget, purun maringne endoke teng kula”. Ucape Cindelaras.

Saksampune telung minggu, edok sangking rajawali niku netes rupo pitik. Cindelaras ngramut pitik wau kanti apik lan sregep, akhire pitik mau tumbuh dados pitik ingkang perkasa lan kuat sanget. Enten setunggal keluwihani pitik mau seng garai Cindelaras gumun, yaiku saget matur.

Kukuruyuk…. Tuanku Cindelaras griane enten ing tengah alas, atapipun godhong kambil, bapakipun Raden Putra”.

Niku mau, kondone si pitik engkang sampun dirawan kalian Cindelaras. Banjur Cindelaras gumun, lan cepet-cepet ngramut pitik niku kanti luwih sae malih, Cindelaras banjur ndudohake dateng ibuke, tentang pitik ingkang di ramut kalian Cindelaras.

Sak sampune niku ibuke Cindelaras, nyeritakake kadadean ono opo kok dhekwene saget urip ing alas. Sak wise mireng ceritane niku, Cindelaras gadah greget damel nyeritaake olo lan licike selir, dateng baginda Raja. Cendelaras pados coro supado saget teng istananipun.

sak sampune ibuke Cindelaras ngolei lunga, banjur Cindelaras lunga lan dikancani kalian jagone niku, ing tengah ndalan enten tiang ingkang lagi adu pitik, lan dhekwene ditantang damel ngadu jagone.

” Hei… nek awakmu wani kene, adunen pithikmu karo pitikku”. (ucape wong ingkang adu pitik wau).

” Nggih nek ngoten”. Jawabe Cindelaras.

Bareng jagone Cendelaras diadu, jebule luweh pinter lan ampuh, serta Jagone Cindelaras biso ngalahake kabeh pitik seng enten ing mriku.

Kabar masalah jago seng diduweni Cindelaras seng kuat lan ampuh mau, mireng nganti kerajaane Raden Putra. Banjur raja niku wau, ngengken prajurite damel ngundang Cindelaras ing istana.

Cerita Rakyat Bahasa Jawa Cindelaras Bertemu Ayahnya

Cindelaras matur kanti santun ” Kula ngadep paduka”.

Raja matur ing jeroning ati ” Bocah iki kok gandeng lan pinter banget, koyoe bocah iki udu keturunane wong biasa”.

Sak wise iku pitik jagone Cindelaras dijaluk. Banjur niku jagone nikuwau ajeng diadu kalian gene Raja, ananging enten persaratan-persaratan seng gudu disetujui. Menawi Cindelaras menang separu bondhone Raja diparingne Cindelars. Nanging nek seng menang pitike Raja Cindelaras gudu gelem dipacung.

Banjur pitike Cindelaras kalian raja diadu, pitike nikuwau gelut kanti podo-podo perkasa, nanging ing wektu seng cepet pitike Raja kalah lan pitike Cindelaras menang. Mongko sang Raja bade nepati janjine.

” iya wes, tak akoni aku kalah, aku bakal ngenehne separo bondoku, nanging aku takon disik. Sakjane sopo sliramu niku bicah enom ?”. Pitakone sang Raja, kanti penasaran.

Mireng ngten, Cindelaras banjur mbisiki jago seng ditresnani, jogo mau langsung kluruk.

” Kukuruyuk….tuanku Cindelaras, griane ing tengah alas, atape godhong kambil, bapakipun Raden Putra”. -Pitik jagone Cindelaras mbaleni ucapane niku wau-.

Raden Putra kaget, banjur matur ” Nopo bener seng diucapne jagomu kui?”.

“Leres Raja, nami kula Cindelaras, ibukku inggih meniko permaisurine jenengan”.

Patih, seng diken mbuang sang putri teng alas ngadep sang raja, lan ngaturaken kedadean-kedadean sing dialami permaisuri.

sang Raja ngroso nyesel amergi sampun tumindak mboten sae kalian permaisuri, sampun ngusir sakderenge ngertos kenyataane.

” Amergi kula sampun nglakoni kesalahan ingkang ageng, kula badhe maringi hukuman setimpal kalian selir ku”.

Kembalinya Permaisuri ke Istana

Raja kadung murka dateng selir, lan maringi hukuman teng selir, menawi dhekwene dibuang teng alas.

Raden Putra langsung jaluk sepura lan yikep kanti siset dateng Cindelaras, lajeng Cindelaras, Raja kalian hulubalang marani sang permaisuri teng alas, lan diken wangsul malih teng keraajan. Amergi Raja sampun ngertos kedadeane, Raja nyuwun pangapura dateng permaisuri, lan teng permaisuri dipun maafne.

Akhire Raja, permaisuri lan cindelaras urip ing kerajaan kanti urip ayem, tenterem. Pas sang Raden Putra mati, Cindelaras gantosi posisi bapakipun, enggih meniku dados Raja kerajaan. Cendelaras mimpin kerajaan lan rakyatipun kanti makmur lan adil.

jadi kesimpulannya adalah

Kita sebagai manusia tidak boleh berlaku tidak baik, apalagi memfitnah. Karena fitnah itu, lebih kejam dari pada pembunuhan.

Naskah Drama Bahasa Jawa Cindelaras

Adapun naskah drama Cindelaras bahasa jawa dapat Anda buka di sini (naskah dramacerita rakyat bahasa jawa Cindelaras) 🙂 yang dapat Anda jadikan sebagai tugas sekolah untuk membuat naskah drama atau praktik drama. Disitu terdapat naskah drama tradisional bahasa jawa cindelaras, yang lengkap dan mudah dipahami.

Penutup – Cerita Rakyat Bahasa Jawa Cindelaras

Demikian, mengenai cerita rakyat bahasa jawa yang berasal dari Jawa Timur, semoga menjadi referensi yang baik dan semoga bagi Anda yang lagi mengerjakan tugas sukses dalam mengerjakan tugas 🙂

Terimakasih sudah berkunjung dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan artikel ini, dan semoga lebih baik lagi 🙂

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *