√ Cerita Rakyat Bahasa Jawa Jaka Tarub Singkat, Unsur Intrinsik |Lengkap

6 min read

Cerita Rakyat Bahasa Jawa Jaka Tarub

Cerita rakyat bahasa jawa Jaka Tarub – Halo sahabat mudahdicari kali ini penulias akan membahas mengenai legenda Jaka Tarub dan tujuh bidadari, yang merupakan salah satu legenda yang tidak asing dan sangat terkenal di Indonesia.

Bahkan diabadikan didalam naskah terkenal sastra jawa (Babad Tanah Jawa). Selain itu, cerita rakyat Jaka Tarub dan Nawang Wulan diyakini masyarakat sebagai awal mula keturunan Raja-raja Mataram.

Meskipun cerita rakyat bahasa jawa Jaka Tarub, mempunyai banyak versi namun memiliki alur cerita yang sama. Selain cerita rakyat bahasajawa Jaka Tarub, Anda juga bisa mempelajari semua kumpulan cerita rakyat bahasa jawa.

Sejarah Cerita Rakyat Bahasa Jawa Jaka Tarub

Legenda Jaka Tarub ini, dimainkan oleh tokoh yang bernama Jaka Tarub (pemuda dari tarub), kemudian setelah dewasa dia diberi gelar “Ki Ageng Tarub”. Ki Ageng Tarub ini dianggap sebagai leluhur dinasti mataram, yang menjadi penguasa politik tanah Jawa sejak abad ke-7 sampai saat ini.

Peristiwa ini terjadi di daerdah Widodaren, Gerih, Ngawi. Sebagai bukti dan kepercayaan masyarakat, karena ada pentilasan makam Jaka Tarub. Dan kebanyakan dari mereka yang sudah lanjut usia mengetahui cerita Jaka Tarub dengan 7 bidadari.

Masyarakat setempat mempercayai desa Widodaren berasal dari kata “Widodari” jika dalam bahasa Indonesianya adalah “Bidadari”. Selain itu, di desa tersebut terdapat sendang, yang konon digunakan sebagai tempat para bidadari mandi, serta Jaka Tarub yang mengambil selendang dari salah satu bidadari tersebut.

Berikut sejarah cerita rakyat bahasa jawa Jaka Tarub yang lebih lengkapnya beserta dengan unsur instrinsik dan ekstrinsiknya.

Asal Usul Jaka Trub

Ing desa Tarub, enten mbok rondo ingkang paring asmo Mbok Rondo Tarub. Dhekwene manggon kiambang, mulane Mbok Rondo Tarub banjur ngangkat bocah lanang sing jenenge Jaka Tarub. Mobok Rondo ngurus anak angkat saking wiwit cilik nganti diwasa, kanti seneng kaya anake dewe.

Nalika sampun diwasa, Jaka Tarub tuwuh dadi bocah enom sing rajin nulungi ibune. Jaka Tarub ugo gadah rai seng apik banget. Dhekwene sering mburu kewan ing alas gunakne sumpit.

Katone prayoga lan ndamel bocah wadon katresnan (kecathol), nanging Jaka Tarub mboten purun nginep. Mbok Rondho aring ujar menawi dhekwene kepingin Jaka Tarub Nikah cepet.

“Jaka, Mbok njaluk tulung supaya enggal rabi. Umur-mu cukup kanggo mapan mudhun. Wajahmu ya ganteng, saengga gampang golek bocah wdon seng disenengi”. (ujare Mbok Rondho).

“Mbok, sakniki Jaka mboten pingin gadah rencang urip. Nek mpun wayahe Jaka tak golek bojo” (wangsulane Jaka Tarub).

“Ora apa-apa, yen koyo mengkono seng samian karepke. Mbok mung ndedonga seng apik, marang Joko. Amergo Mbok tresna marang Jaka”. (ujare Mbok Rondo).

Nganti sakwijining dinten, Mobk Rondo tiwas amergi lara, lan Jaka Tarub durung kawin. Wiwit cilik mpun ngramut Jaka Tarub, gawe Jaka Tarub sedih. Utamine ngelingi dhekwene durung rabi, nganti Mobok Rondho mati. Banjur Jaka Tarub maleh dadi wong kesed, asring lamaran amergi rumongsa semangat uripe bakal ilang.

Jaka Tarub dan Tujuh Bidadari

Ing setunggaling awan, kaya biasane Jaka Tarub turu ing omahe. Nalika turu dhewekne ngimpi mangan kijang seng lembut lan enak. Nalika tangi, dhekwene kroso luwe lan kepingn mangan dagin kijang. Banjur Jaka Tarub menyang alas kanggo golek kidang.

Damel tumbak, kanti alon-alon ing jero alas mengintai mbok menawi enten kidang. Nanging wes suwe kliaran ing jero alas, dhekwene orang memu kewan masio siji.

Senajan dhekwene wes mlebu neng jero alas sing durng nate ditekani. Amergi sampun ngraos kesel, banjur Jaka Tarub lungguh lan relen ing sawijining watu gedhe. Mboten sadar Jaka Tarub tilem maleh amergi kesel.

Pas tilem kemriyip (sayup-sayup) Jaka Tarub mireng suwara-suwara wong wadon seng lagi guyonan. Dhekwene banjur tangi lan madosi asale suwara niku wau.

“Aku keprungu swarane wong wedok, aku kudu goleki sopo dhekwene?”. (ucape Jakat Tarub neng jero ati).

Sawise nggoleki arah swarane, pungkasane Jaka Tarub ngerti yen swara kasebut saka tlaga. Banjur dhekwene ngumpet ing mburine watu gedhe pinggire telaga. Sangking mburi watu kasebut, Jaka ndeleng enten 7 wadon seng ayu banget lagi adus. Dhekwene kaget heran, kepiye carane bisa ana pitu wanita seng ayu bisa dus ing tengah alas.

“Aneh banget, sapa dhekwene? Nopo kok dhekwene bisa ing tengah alas seng kandel”. (ujar Jaka tarub ing jero ati).

Jaka Tarub Mencuri Selendang Bidadari

Pintu wanita kasebut pancen ayu banget. Jaka ora tau ndeleng wanita seng rupane ayu, koyo bidadari niku. Mula Jaka Trub kepingin nikah kalih salah setunggaling wanita kasebut.

Bareng weruh enten selendang 7 sing enten ing pinggir telaga. Banjur Jaka Tarub mendet setunggal selendang, banjur didelekne.

” Aku kepingin nikah, kalih salah setunggal sangking bidadari iku. Meding salah siji slendange tak dhelek-ne”. (gumam jaka)

Ameh sore pitu bidadari wau ngrampungke adus. Wong wadhon seng ayu-ayu mau langsung damel klambi, damel slendang. Dhekwene banjur miber teng khayangan.

Akhire Jaka Tarub ngertos nek dhekwene bidadari sangking kayangan. ” Ah, pantes dhekwene ayu banget, tibake bidadari kayangan”. (ujar Jaka Tarub).

Salah sawijining wanita sing jenenge Nawang Wulang, ketok bingung goleki sawal (slendang), sementara keenem wadon liyane ajeng mabur teng khayangan.

” Aduh, endi slendangku ? Mau aku simpen ing pinggir telaga. Kepriye iki ? Nek slendangku ora ketemu, aku ora iso mulih ing khayangan”. (ujar Nawang Wilan ketok bingung).

Nawang Wulan tibake dulur kang paling enem sangking kepitu bidadari kasebut. Makayune wes podo miber neng khayangan, Nawang Wulan nangis misek-misek.

Nawang Wulan ngroso wedi amergi mboten kiyat urip teng dunia manungsa. Delengi kadadean kasebut, Jaka Tarub banjur nyedeki, damel ngajak kenalan lan nawari pitulung.

” Hai, ana apa kok Adinda nangis dewekan ing pinggir telaga ? Nami kula Jaka Tarub, kula tinggal ing deso cedek kene. Nopo enten seng saget tak bantu ?” (Jaka Tarup, etok-etok nawarne pitulung).

” Oh. aku kelangan slendang, dadose mboten saget wangsul teng khayangan”. (ucape Nawang Wulan).

” Oh, nek ngoten Adhinda angsal manggon ing omahku, tinimbang urip dewean ing jero alas. Mboten usah wedi, aku ajeng jagi-mu”. (ucape jaka tarub).

” Nggih nek ngoten, aku turu teng griane jenengan mawon”.  (Nawang Wulang, kepeksan nrima dhekwen, amergi mboten ngertos badhe nglakoni nopo malih.

Jaka Tarub Menikah dengan Dewi Nawang Wulan

Akhire Dewi Nawang Wulan ngnep ing daleme Jaka Tarub. Mboten dangu, banjur Jaka Tarub lan Nawang Wulan rabi lan urip seneng. Nopo malih Nawang Wulan mbobot banjur nglairne bayi wadon, seng diparingi jeneng Nawangsih.

Senajan urip seneng kalian anak lan bojone, Jaka Tarub wis suwe gumun, amergi lumbung pari gone dhekwene ora tau sudo malah nambah. Sabendinten bojone masak kanti mendet beras sangking lumbung parine, nanging lumbung parine mboten kelong sitik wae.

” Aku ora ngerti sebabe beras ora nate suda nanging sejatine saya tambah katah, senajan bojoku sabendino masak “. (gumam Jaka Kaheranan).

Nganti ngi sawijining dinten, garwane lagi masak nasi, nanging gadah keperluan ing kali. Banjur Nawang Wulan gadah pesen damel garwane supoyo njogo geni lan mboten angsal mbikak tutup kukusan sego.

” Kakang, aku masak sego, namung enten keperluan sedelo ing kali. Kakang, tulung jaganen genine, ampun ngantos mati utawa terlalu gedhe. Tulung jaganen Kakang, ojo ngampi mbikak tutup kukusane “. (Ature Nawang Wulan).

” iya, Kakang bakal njaga”. (ature Jaka Tarub sakwise bojone mungkur, lan bidal teng kali). Jaka Tarub ngraos penasaran kaleh pesen istrine, teng nopo kok mboten angsal mbikak tutup kukusan nasi.

Amergi ora bisa nahan roso penasaran, banjur Jaka Tarub mbikak kukusan nasi. Dhekwene ngroso kaget, amergi seng dikukus bojone namung enten sebutir beras.

” Aneh, bojoku namung masak sewiji beras. Pantesan lumbung pariku ora nate suda”. (kata Jaka Tarub dalam hatinya).

Dewi Nawang Wulan Kehilangan Kesaktian

Nalikane nawang wulan bali sangking kali, dhekwene neen ing jero kukusan mung enten sebutir beras.

“Ing jero kukusan mung ana seglintir beras, tegese bijoku mau nglanggar larangan kasebut, lan mbukak kukusan niki”. (ucape Nawang Wulan).

Nawang Wulan tibake gadah kekuatan seng mboten diduweni manungsa biasa. Nawang Wulan bisa masak sebutir pari, dados sewakul sego. Akhire Nawang Wulan ngertos yen bojone mbukak kukusan kasebut.

Asile, kesaktian engkang diduweni Dewi Nawang Wulan engkang didelekne akhire musnah. Dadose sakniki Nawang Wulan gudu kerjo kaya manungsa biasa, kayata mumbuk pari, menampi ngantos masak beras ngantu dadi sego. Selot suwe lumbung pari gone Jaka Tarub entek.

Dewi Nawang Wulan Kembali Ke Kahyangan

Sakwijining dina Nawang Wulan badhe mendet beras ing lumbung pari. Nanging sayange, mong anan titik pari seng kasedhiya. Nalika njupuk sisa-sisa beras, dumadakan muncul slendang sing wus suwe ilang.

Nawang Wulan akhire kelingan lan nesu ngerti sejatine bojone seng ndhelikne selendang kasebut. Nawang Wulan lansung ngagem slendang kasebut, banjur cepet-cepet nemono bojone.

“Bojoku. Amerga Kakanda mbukak tutup kukusan, kesaktianku dadi ilang lan damel lumbung pari kata entek. Lan uga ternyata, kabeh wektu iki sampean ndhelikne selendangku. Kbeh iki rencanane sampian, nalika iki hubungan kita wis rampung, Aku bakal bali menyang khayangan”. (ujare NAwang Wulan).

“Nyuwun pangapunten bojoku. Aku ngakoni kabeh kesalahanku, nanging ora usah niggalke aku lan anakmu, Nawangsih”. (Jaka Tarub jaluk tulung teng bojone).

“Nyuwun sewu kakanda, aku gudu mulih teng khayangan. Tulung jaganen apik-apik anak kita, Nwangsih. Lan tulung Kakanda damelne dangau ing cedeke omah. Banjur dekekne Nawangsih saben bengi ing dangau. Aku bakal teko saben wengi damel nyusui Nawangsih, lan ojo ngintip pas aku nyusui Nawangsih”. (Nawang Wulan banjur miber neng khayangan).

Jaka Tarub rumangsa sedhih lan nyesel karo perbuatane dewe. Jaka Tarub langsung damel dangau ing cedeke umah. Lan sesuai kalian panjaluke bojone, dhekwene ndekek Nawangsih saben wengi ing dangau, supoyo disusui dateng Nawang Wulan.

Unsur Instrinsik dan Ekstrinsik Cerita Rakyat Bahasa Jawa Jaka Tarub

By: anchor.fm

Unsur Intrinsik Cerita Rakyat Bahasa Jawa Jaka Tarub

Adapun unsur intrinsik dalam cerita rakyat bahasa jawa Jaka Tarub sebagai berikut:

  • Tema : Kecerobohan membawa mala petaka
  • Alur : Maju
  • Latar tempat : Desa, Hutan, Rumah, Telaga, Halaman rumah, Dapur.
  • Latar suasana : Bahagia, sedih
  • Sudut pandang : Orang ketiga
  • Tokoh : Jaka Tarub, Dewi Nawang Wulan, Nawang Asih, Mbok Rondho Tarub, Bidadari

• Penokohan : Jaka Tarub : Pembohong, Tidak menjaga amanah, Penolong, Setia. (secara tidak langsung atau dramatik, dengan dialog antar tokoh) Mbok Rondho Tarub : Penyayang, Tulus, Baik. Nawang Asih : Setia. Bidadari : Egois. Nawang Wulan : Penyayang, Pekerja keras, Penyayang, Pemaaf, (secara tidak langsung atau dramatik dengan dialog antar tokoh).

• Amanat : Segala sesuatu yang disembunyikan pasti akan terbongkar. Untuk itu, kita sebagai manusia harus mempunyai sifat jujur dan selalu menjaga amanah. Dan kita sebagai manusia harus salang maaf memaafkan.

Unsur Ekstrinsik Cerita Rakyat Bahasa Jawa Jaka Tarub

  • Nilai Sosial : Jaka Tarub menolong Nawang Wulan, dan Mbok Rondho Tarub mengasuh Jaka Tarub yang bukan anak kandungnya.
  • Nilai Moral : Jaka Tarub Melanggar amanah dari Dewi Nawang Wulan dan Jala Tarub mengambil selendang Nawang Wulan.
  • Dan Nilai Ekonomi : Persediaan beras di lumbung mereka tinggal sedikit.
  • Nilai Budaya : Nawang Wulan Mwnumbuk Padi

Penutup – Cerita Rakyat Bahasa Jawa Jaka Tarub

Demikian sekilas mengenai cerita rakyat bahasa jawa Jaka Tarub yang dapat kami ulas, somoga menjadi referensi yang baik untuk Anda, mohon maaf jika dalam penulisan cerita rakyat bahasa jawa Jaka Tarub, ada banyak kesalahan, dan semoga bermanfaat 🙂

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *