√ Cerita Wayang Ramayana Bahasa Jawa Unik: Unsur Intrinsik | Lengkap!

4 min read

Cerita Wayang Ramayana

Cerita wayang ramayana bahasa jawa – Mungkin sudah ada yang tahu ya, tentang cerita atau legenda Ramayana, yang sangat terkenal di Indonesia khususnya masyarakat Jawa dan Bali.

Dongeng ini, begitu melegenda dan memiliki keunikan kisah. Ramenana adalah cerita yang sangat banyak menggemari dan mendengarkan. Selain itu, cerita Ramayana juga ada dalam pelajaran sekolah loh?

Nah, disini kami akan membahas seputar cerita wayang bahasa jawa Ramayana, unsur intrinsik, dan gambarnya. Pelajari juga Tentang Wayang Arjuna.

Cerita Wayang Ramayana Bahasa Jawa 

Rama dan Shinta

Sakwijining dina kerajaan mantili ingkang kerajaane bapak ipun Rama Dewi Shinta, yaiku Prabu Janaka. Dhekne ngadaaken sayembara “Sinten seng saget manah engkang sae, ajeng didadeaken mantu” salah setunggaling pesertane yaiku Prabu Rama dan Prabu Rahwana.

Sayembara nipun diwiwiti, Rahwana wiwiti manah, ananging boten saget ngangkat panah kasebut. Banjur Rama giliran manah, dhekne biso ngangkat panah kasebut. Sehinggo Rama seng saget menangake sayembara, lan akhire angsal mbojo Dewi Shinta. Namung Rahwana mboten remen yen Rama dados bojone Shinta.

Alengko niku kerajaan Indrajid, Rahwana, Patih Prahasta. Sarpanaka maringi kabar teng Rahwana yen enten wong wadon ayu, Rahwana ipun banjur madosi tiang wadon wau. Kasunyatan Putri nipun Putman Kalamanica. Putri kalamanica niki saget gantos wujud nopo mawon lan saget ngrubah wujud dados alit banget.

Awalmula Diculiknya Shinta 

Teng dhandaka Rama Shinta lan Laksamana taseh ngembara, ngertos Kalamarica dan Rahwana tumut ing ngincer lan godoni Shinta. Banjur Kalamarica nggodo Shinta, ngrubah wujud dados “Kijang Mas”.

Shinta ningali kijang kasebut, banjur ngongkon Rama damel ndemok kijang mas kasebut. Ananging kijang wau malah mlayu ing jero alas, Shinta nyuwun Rama damel ngoyak kijang wau. Laksamana tetep kaleh Shinta.

Sinta nesu, amerga Laksamana mboten tumut Rama ngoyak kijang ing alas. Akhire Laksamana nuruti kepinginane Shinta supados nyusul Rama damel ngoyak kijang ing jero als. Ananging Laksamana ajrih kalian keslametane Shinta, akhiripun Laksamana damel bunderan supados Shinta tetep slamet.

Saksampune Rahwana dugi, banjur jajal nyedeki Shinta, dhekne jajal damel nembus bunderane wau. Ananging Rahwana mboten saget nglampahi bunderan wau. Akhire Rahwana ngrubah wujud dados Brahmana tuwo, engkang tujuan saget narik perhatiane Shinta lan jaluk sedekah.

Diculiknya Shinta oleh Rahwana

Rahwana nyedeki Shinta banjur jaluk sedekah. Shinta ngrasa welas, akhire maringi sedekah dateng Brahmana tuwo wau. Nalika maringne sedekah, asthone Shinta ditarik medal sangking bunderan, banjur dibeto mabur kalian Rahwana.

Akhire kedadean perang antara manuk jatayu dan Rahmana. Nanging manuk jatayu kalah, lan kelangan lare loro, banjur rahwana miber mbeto Shinta. Sakwijining niku Laksamana lan Rama wangsul maleh lan ketemu kalian manuk jatayu seng sampun kejet-kejet.

Jatayu nyritaake kedadean wau kalian Rama, nek Shinta diculik dateng Rahwana sakwiswe matur manuk Jatayu mati. Laksamana dan Rama akhirnya semedi pados coro damel nyelametake Shinta.

Rama ketemu kaleh Hanoman, seng nulungi Rama nyelametaken Shinta. Banjur Rama diajak teng Guwo Kiskenda, yaiku omahe Hanoman.

Teng Guwa niku enten rencange Hanoman, engkang asma Sugriwa lan Subali tiang kaleh niku sami remen kaleh Widiawati lan kalih-kalihhipun sami saktine. Akhira tiang kalih niku wau tukaran ngolehke Widiawati. Pas niku Rama kalian Hanoman dugi.

Hanoman ngusahake nyegah Sugriwa lan Subali. Ameri mboten saget nyegah, Hanoman ngongkon Rama manah salah sijine, akhire Subali seng kengeng panah terus mati. Sugriwa taseh kepingin ngutaraake niate teng Rama, yen Sugriwa kepingin nulungi Rama nylametke Shinta.

Hanoman Menyelamatkan Shinta

Hanoman mulai ngawiti nyelametake Shinta. Nanging Hanoman jalok sehelai rambute Rama seng badhe diparingne Shinta, damel bukti nek Hanoman kongkonane Rama seng badhe nylametke Shinta.

Ing taman argosoka, Kerajaan Ngalengka. Shinta dibaturi kaleh Trijata, keponakane Rahwana. Nalika Rahwana jajal mbujuk Shinta dados garwane, Sinta mboten purun.

Nalika Shinta dewekan, Hanoman mlebet teng taman argasaka damel nemoni Shinta, lan maringne rambut Rama damel bukti nek Hanoman bener-bener kongkonane Rama, kangge nyelametke Shinta. Mahkota Putera Rahwana ngertos dugine Hanoman, banjur Hanoman ditangkep lan diparingne teng ngajenge Rahwana.

Akhire Rahwana mutusaken damel mbakar Hanoman. Persiapanepun dilakokke damel mbakar Hanoman. Wektu niku Pumbakarna sedereke Rahwana nglindungi Hanoman, seng ajeng dibakar kalian Rahwana. Ananging niate niku mboten khasil, amergi dikalangi kalian Kumbakarna.

Nalikane pasukan Rahwana mbakar Hanoman, jebule Hanoman mboten mempan dibakar damel geni. Malah Hanoman ngrebut obor geni sangking astone Rahwana, damel buntute lan genine niku wau damel dolanan teng Anoman, sak derenge damel mbakar Kerajaan Anglengka. Pasukane Rama mbendung kali seng celak kalian “Kerajaan Galengka” ananging pasukane Rahwana mboten biso nopo-nopo.

Perang Antarane Rama Lan Rahwana

Perang antarane Rahwana lan Rama kedadean. Kumbakarna mati dipanah dateng Rama, nalika ngewangi Rahwana musnahne Rama, lan Indrajid tumut mati pisan amergi ngewangi Rahwana. Akhire kedadean perang sengit antara Ramayana lan Rahwana, seng akhirnya Rahwana mati diapanah kalian Rama, banjur dijepit ing Gunung.

Saksampune ngalahke Rahwana, Rama ketemu maleh kalian Shinta. Nanging Rama curiga kalian kesuciane Shinta, saksampune diculik ngantos dangu. Shinta akhire mbuktekne Rama, kanti coro mbakar awake dewe damel geni. Nalika Shinta mbakar bawake ternyata genine mboten mempean naliko mbakar awake shinta.

Niki mbuktekne yen Shinta taseh suci, akhire Rama lagi percados lan nampi Shinta maleh. Akhire Rama dan Shinta urip ayem, tentrem lan bahagia.

Unsur Intrinsik Cerita Wayang Ramayana Bahasa Jawa

Dalam cerita wayang ramayana bahas jawa ada unsur intrinsik ing cerita, antarane yaiku:

  • Tema = Cerita kang saget makili ing jerone cerita

Ing cerita Rama dan Sinta tema persetujuan, pengorbanan dan kesetiaan antarane Rama kalian Shinta. Lan peperangan antarane Rama, Hanoman lan Rahwana.

  • Alur (alur) = Alur yaiku, urutan prastawa (episode) kang kedadian ing jeroning cerita. Kadadean ing jeroning cerita, ana setunggal (satu) alur yaiku Alur maju
  • Watak-wantune para paraga (penokohan) = Karakter seng diduweni ing saben-saben paraga. Ing cerita Rama lan Shinta yaiku:

Rama (Protagonis, Apik, Setia, Alus, Kendel) Shinta (Protagonis, Apik, Alus, Setia) Hanoman (Protagonis, Patriot, Seneng Ambiyantu, Kendel) Prabu Lasemana (Protagonis, Apik, Alus, Ambiantu) Rahwana (Antagonis, Olo, Serakah, Bringasan)

  • Tokoh utama = Sri Rama, Dewi Shinta
  • Tokoh tambahan = Hanoman, Laksmana Widagda, Jatayu
  • Latar (setting) = Katerangan kang dudohake wayah, panggonan, swasana ing jeroning cerita.

Latar tempat = Hutan (Alas), kediaman rahwana, taman argasaka, kerajaan mantili latar waktu = Siang hari

latar belakang = Haru, bahagia

  • Sudut pandang = Pamawase Pangripta (Sudut pandang pengarang)

Yaiku sudut pandang kang dipendet sangking pangripta damel deleng sawijining kedadean sajeroning cerita. Teng cerita niki Sudut pandang orang ketiga

  • Amanat = yaiku pesan moral kang disampeake penulis cerita damel seng maos

Ing cerita Rama lan Sinta yaiku, kito kedah setia kaleh pasangan, kita kedah jagi kekancan engkang sae, lita tansyah mbela kebecikan lan kautaman, kita kedah gadah jiwa patriotisme damel pertahanan negara.

Kito biso ciloko umpami nglanggar aturan, jangan memaksakan kehendak orang lain, dan hargai usaha orang lain yang rela mati demi kita.

Penutupan – Cerita Wayang Ramayana Bahasa Jawa

Demikian cerita ramayana bahasa jawa yang dapat kami ulas, semoga bermanfat dan menjadi referensi yang baik untuk Anda 🙂

Jika masih penasaran, dengan cerita-cerita wayang yang lain, Anda bisa membaca cerita wayang mahabrata bahasa jawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *