Gambar muslimah, ibu muslimah, anak, belajar, membaca, geguritan ibu

11+ Contoh Geguritan Ibu / Puisi Bahasa Jawa | Terbaru, Wajib Kamu Tahu!

Geguritan ibu – Ibu adalah orang yang sangat berperan penting dalam hidup kita, dia berjuang tanpa mengenal lelah, hingga diabadikan dalam Al-qur’an. Nah, kita sebagai seorang anak sudah sepantasnya untuk berbakti kepada kedua orang tua.

Anda bisa mengabadikan jasa orang tua dengan menggunakan kata kata dalam bentuk puisi, sebagaimana yang dapat Anda pelajari di artike ini.

Baca juga: Kumpulan Geguritan Bahasa Jawa lengkap 

Disini akan dibahas mengenai geguritan ibu atau puisi bahasa jawa tentang ibu, simak sampai selesai ya 🙂

Geguritan Ibu

Gambar ibu, anak, anak sungkem, berjilbab
By: geotimes.co.id

Ibu adalah orang tua perempuan, ibu memiliki peran yang sangat penting untuk anak dan keluarga, dia adalah pahlawan yang tidak mengenal lelah, dan tidak pernah mengeluh sedikit pun saat mengurus anak serta keluarkanya.

Ibu memang kelihatannya tidak melakukan apa-apa, bahkan yang bekerja adalah ayah, namun tahukan Anda ibu bekerja 24 jam untuk mengurus kita. Dia bangun tidur menyiapkan makan, bersih rumah, nyuci baju, meniapkan peralatan sekolah dan mandi dll.

Masih banyak pekerjaan orang tua kita yang tidak kita sadari, untuk itu kita sebagai anak sebaiknya membantu meringankan bebeannya, seperti berakhlak baik, mendoakan yang tebaik, membantu pekerjaan rumah, berbakti kepada Allah dll.

Baca juga: Contoh geguritan pahlawan

Di Indonesia panggilan lain dari kata ibu adalah:

 • Emak orang Sunda.
 • Inaq orang Lombok.
 • Enyak Bali dan Betawi.
 • Bundo, amak, mandhe dari Minangkabau.
 • Nande sebutan Batak Karo.
 • Inang orang Batak Toba.
 • Umak orang Besemah.
 • Mamak, Bonda, Mak dari Kepulauan Riau.
 • Ibuk sebutan orang Jawa.
 • Ina, naina sebutan orang Kepulauan Buton.
 • Sinok dari Suku Dayak Bekatik.
 • Mamak, indok dari Suku Bugis.

Contoh Geguritan Tema Ibu

Gambar ibu dan anak, muslimah, menggunakan mukena, cincin,
By: rumahkeluargaindonesia.com

Simak beberapa contoh geguritan kanggo ibu, yang dudah penulis sajikan dengan lengkap, semoga dapat bermanfaat.

1. Geguritan Ibu Kabanggaanku

“Karya Pakhse”

Ibu…

Pangorbananmu kaya bumi pertiwi

Nadyan dipiloro, dipaculi malah nukulake wiji

Kanggo panguripane sagung dumadi

Kanti sabar anggonmu angreksa

Nggembol sangangsasi sepuloh dina

Kabeh lakon kabeh lelara nora dirasa

# # #

Ibu…

Asihmu kaya gebtare lintang ing akasa

Gawe endah kahanan dunya

Lumunturing tresnamu kaya aluning samudra

Sambung sumambung tanpo kendat

Anggonmu ngengulang marang putra

Dongamu tansyah lumintu anggiring kabeh geguyahanku

# # #

Ibu…

Welasmu kyo sorote condrp eng wanci dalu

Tansyah paring obor engng pepeteng

Naliko anakmu susah nora kendat paring pitedah

Nalika anakmu luput tansah aring pangenut

Kareben uripku nora kalang kabut

# # #

Ibu…

Sewu atur nora bakal cukup

Bondho ndonyo nora bakal nutup

Kanggo genteni katresnananmu

Amung esemu shing biso gawe padang atiku

# # #

Sumber: Edusiana.com

2. Geguritan Ibu Pahlawanku

Gambar ibu membaca al quran dan menggendong anaknya, muslimah, hijab
By: ruangmuslimah.co
https://mudahdicari.com/wp-admin/options-general.php?page=ad-inserter.php#tab-2

Tresno ibu nora kaganteake

Pangorbanan kang tanpo wates

Nora biso winales

Ibu… pahlawa uripku

Dongo ibu kang tulus lan suci ngiringi awakku

Pangorbanan tanp[o pamrih, nora kepedot

Kairing lakone wektu

Pitutur kang ngajari bektiku nyirnaake

Sedoyo luput maring lakuku

Tresno asihmu nora bakal puput

Ibu pahlawanku, gonga pujiku kangge

Ibu…

3. Geguritan Anggerku

Karya Yanik Agus Setyaningsih

*****

Ngger biyung nyuwun ngapura

Nora biso dadi biyung kang sampurna

Norabiso nglegakne atimu

# # #

Ngger…

Uripku kebak kaluputan

Ngiwo luput, nengen luput

Rumongsoku aku wus manut

Bangun turut karo shing jare winasis

nanging nyatane isih tetep luput lan diluputne

# # #

Loro atine biyung, ngge

Kapingin certa wae

Nora enek shing gelem krungu

Opo maneh sambat, mung arep digeguyu

Kabeh wes nora percoyo karo biyong

# # #

Kabeh iki nyatane ngapusi

Nanging biyong isih tetep percaya, ngger

Mung siji shing nora bakal iso ngapusi

Gusti kang Moho Agung

4. Geguritan

Karya Intan Nukhi Adhiya (Sumber: basajawaasli.blogspot.co.id)

******

Ibu…

Anakmu kang ndak wnati-wanti

Kang dak kawatirake

Kak kok titipake ono pawiyatan luhur iki

# # #

Iki anakmu

Kang durung iso nyenengne ibu

Kang durung biso nyenengne keluarga

Kang isih dadi tanggunganmu

# # #

Nanging ibu…

Anakmu iki bakal banggakne ibu

Banggakne keluarga kabeh

Anakmu nora bakal nyerah bu

# # #

Kagem nyekel lintang ono ing langit

Kang kadang ditutup mendung

Kang kadang mripat wae wus nora biso weruh

Nanging anakmu iki janji ibu

5. Do’a Ibu

Gambar bayi, muslimah
By: metrojambi.com

Tresna asih ibu

Ora ono kang bisa gantekke

Kesabaran ibu kang kebak wutuh

Nora biso dak lalekke

# # #

Doa ibu kang tulus

Tansyah ngiringi awakku

Pengorbanane kang tonpo wates

Nora biso winales

# # #

Ibu…

Pituturmu bakal nadak rungu

Tresna asihmu marang aku

Ora bakal puput

Pandongaku ibu…

Mugu Gusti tansyah nyembadani

6. Pamit Ibu

Ibu…

Kulo nyuwun pamit

Pamet dateng kutho

Pados pangupo jiwo

# # #

Ibu…

Kula nyuwun sangu

Sangu dongo sanes jopo montro

Ugo sanes sangu arto

# # #

Ibu…

Kula nuwun pangstu

Mugi mboten wonten godho rencana

Nyrimpeti langkah kula

# # #

Kula atur panuwun

Pangestu lan pandongo kula tompo

Minangka kagem gayuh kamulyan

Sumber: Geguritantgr.blogpot.con

7. Ibu

Gambar bunda dengan anaknya mesra, muslimah, imut, lucu
By: voa-islam.com
https://mudahdicari.com/wp-admin/options-general.php?page=ad-inserter.php#tab-2

Ibu, sihmu kadya sumunaring bagaskara engkang madangi jagadraya

Katresnananmu kadya jembaring segoro tan bisa diukur kanti ukara

Ibu, senajang sang putra asring nglarani penggalih

Nanging katresnanan ndiko nora ngalih

# # #

Ibu, senajan sang putra asring gawe kuciwa

Nanging ndiko tansah paring apura

Ibu, pangendikan ndika ngemu pitutur luhur

Kadyo lintang, rembulan gawe endahing wengi

Tansyah paring pepadhang margi lampah kang putra

# # #

Ibu, senajan abot eng sesanggan nanging nora sambat

Senajan nemahi rekoso nanging tan ono iluh ing netro

Ibu, namung donga ingkang saget kang putra puji

Mugi Gusti paring kesarasan lan panjang yoswo

Pinaringan kecakapan lan gesang minulya

Kang putro mboten saget caos piwales dumateng ibu

Awit tapaking samparan ibu suwargo kang putra

***

Sumber: Geguritantgr.blogpot.con

8. Ibuku

Ibu…

Panjenengan ngelahirna aku

Neramut aku

Teko cilik nganti saiki

# # #

Ibu…

Nadyan ta aku nakal

Jiwamu tetep sabar

Lan sayang marang aku

# # #

Ibu…

Sayangmu nora ono tandingane

Nora kenek dilalahno

9. Ibuku

Gambar ibu kartini
By: Twitter.com

Ibu….

Sakjerone esemmu enek keselmu

Rino wengi kerja, tanpo roso lesu

Tansah kuat, tanpo sambat

Mung kanggo aku

# # #
Ibu….

Tetep sabar ngadephi ndhabelgke awakku

Tetep nyepurani salah polahku

Ngobati naliko aku klara

Nyemangati nalika akau tanpa daya

# # #

Ibu…

Sepurane ingkang katah

Aku amung biso ndonga

Mugi Gusti tansyah ngelindungi

Maringi kawerasan twin rezeki

10. Sepurane Ibu

Ibu…

Nalika aku nyebut asmomu

Gumeteran kabeh awakku

Ngelingi wak rentanmu

# # #

Ibu…

Ngapuranen anakmu niki

Ninggalne jenengan tebih ing miriki

Ing lemah rantau luar negri

# # #

Ibu…

Tanganku niki mesthi tak tengadahken

Nyuwun dupateng Gusti Pangeran

Damel jenengan diapringi kesarasan

# # #

Ibu…

Napo mawon ingkang kuhadiahken

Mboten pernah sepadan

Kalih nopo ikngkan jenengan paringken

# # #

Ibu…

Mboten wonten ingkang saget tak kirimken

Damel mbales sedoyo keapikan

Kejobo donga dateng Gusti Pangeran

11. Ibu

Gambar anak sd, anak mi, anak smp, anak membacakan puisi jawa, membacakan teks puisi, anak berbicara didepan umum, dengan menggunakan nic
By: Kahaba.net
https://mudahdicari.com/wp-admin/options-general.php?page=ad-inserter.php#tab-2

Ibu…

Lumintiring asihmu, kadya cahya lintang ing angkasa, gumebyar gawe padang ing tyasmu…

Tan kendat pudyamu, pepujimu kanggo aku

Lir pradipta rumeksa ing wengi, rinenggo pupus ing rembulan

# # #

Ibu…

Kang kinasih… sih kawelasanmu nyiroake sedoyo luputku, luputku marang laku kadarman kang pinerak

Ibu…

Sewu atur nora bakal cukup, bondo donyo nora bakal nutup katrenananmu marang aku

Ibu…

Aku bakal sregep lelaku, ngudi laku utomo, nyebar tresna marang sepadha, kanggo esemmu kang ngebaki kalbu

12. Geguritan Ibu

“Bapa Biyungku”

Urip…

Oramung sadermo nglakoni

Nanging kudu tetep mbudidaya

Najan rumaket ing wangine badeg

Tanpo kapetung ing nyawa

Mung supayo bocah-bocah cukup

# # #

Songko meltheking surya

Jumangkah suku kanti tatag

Luaku eng sakdawane dalan

Tumeko lingsire bagaskara

# # #

Tan rinasa Lungkrahe raga

Tan ginawa

TUmurune kringet lan waspa

# # #

Budidaya eng pangupayan

Nyukupi butoh putra-putrine

Najan tha

Ameng-ameng eng bebaya

# # #

Abote

Kasangga

Rekasane dirasakne dewe

Mung kangge bunge putra

# # #

ENg gegambaran wewayangane

Bisaa meruhi kekudangane ati

Mbesuke mukti tibo mburine

Najan piyambake nora biso melu ngrasake

# # #

Bapa…

Biyung…

Matur nuwun

Shing biso ndak aturke

Ing ukoroku ing rinakit iki

Demikian geguritan ibu yang dapat penulis sampaikan, maaf jika ada pulisan yang salah dan semoga dapat bermanfaat. Jika menurut Anda ini bagus, silahkan bagi kepada teman-teman Anda supaya bermanfaat untuk orang lain.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *