Gambar hari pahlawan 10 November, perjuangan, kartun, vector, geguritan pahlawan

√ 13 + Geguritan Pahlawan Terbaru Puisi Bahasa Jawa | Wajib Anda Tahu!

Geguritan pahlawan – Halo sahabat mudahdicari.com. Kali ini kita akan belajar mengenai salah satu geguritan Bahasa Jawa dengan tema pahlawan. Kita sebagai pemuda bangsa negara Indonesia, harus mengenang jasa-jasa para pahlawan kita, yang mana sudah berjuang membela Negara dan memerdekakan rakyat dan hasilnya dapat kita rasakan saat ini.

Kita sepatutnya harus bersyukur karena hidup dimana masa penjajahan sudah berakhir, semoga para pahlawan bangsa dan agama kita diterina dan mendapatkan naungan yang lebih baik.

Nah, berikut contoh geguritan pahlawan yang dapat Anda pelajari, simak sampai habis ya 🙂

Baca juga: Geguritan tema guru

Geguritan Pahlawan

Gambar garuda pancasila dan kartun para pahlawan, tugu pahlawan
By: geotimes.co.id

Pahlawan merupakan sebuah kata yang bersal dari Bahasa Sansekerta yakni pahla-wan maksudnya adalah seorang yang dalam dirinya menghasilkan pahala (hasil) yang sangat berkualitas bagi negara, bangsa dan agama.

Pahlawan ini adalah orang yang paling menonjol karena pengorbanan dan keberaniannya dalam mempertahankan negara, membela kebenaran dan pejuang yang sangat berani.

Pahlawan nasional dapat diberikan terhadap para pejuang yang berjasa terhadap Negara Repoblik Indonesia. Jika menurut data yang ada dari Kementrian Sosial RI, sampai November 2010 ada 149 tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional.

Kita sebagai warga Indonesia harus mengenang jasa para pahlawan, karena dengan adanya para pahlawan kita bisa tinggal dengan aman di Negara tercinta ini. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah kita bisa menuangkan jasa-jasa beliau melalui sastra seperti puisi, dan diabadikan dalam sebuah kata-kata yang indah.

Selain para pahlawan yang memperjuangkan negara kita kita juga harus berbakti dan mengenang jasa guru-guru kita, untuk mengenangnya kalian juga bisa menungakannya dalam sebuah geguritan dengan tema guru.

Contoh Geguritan Tema Pahlawan

Gambar ir soekarno, contoh dari geguritan pahlawan

Berikut ada beberapa contoh geguritan tentang pahlawan yang dapat penulis sajikan dalam artikel ini. Semoga setelah mebaca geguritan Bahasa Jawa tentang pendidikan ini dapat menambah pengetahuan Anda 🙂

1. Geguritan Pangeran Diponegoro

“Pangeran Diponegoro”

Karya: Aditya Bambang Tri Anggoro

# # #

Ngagem sorban ingkang petak

Nitih turangga kanti ngagem keris

Kangge ngelawan poro penjajah

Panjenengan mboten nate gigring

Jiwa lan ragamu dadi korban

Kangge nuswantara

# # #

Diponegoro…

Asmamu kaseret eng jeneng-jeneng dalan

Pragamu kang wibawa

Tunemplek ono eng arto

2. Geguritan Pangeran Diponegoro

Gambar pangeran diponegoro
By: kaltim.tribunnews.com
https://mudahdicari.com/wp-admin/options-general.php?page=ad-inserter.php#tab-2

“Pangeran Diponegoro”

Sumber: wimbo-prabowo.blogspot.com

# # #

Rogo nata

Nolo kawula

Taker ludira

Nggusah penjajah Walanda

Saka bumi nuswantara

Runtiking ati

Perso solaheng kampeni

Sawiyah marang bumi lan abdi

Labuh pati ndepani pertiwi

Tan ngetan kurbane picis

Tan miris landepe mimis

Nganti mumeko eng lalis

Tumpes tapis

Penget tumrap poro muda

Mirih nulad-anulada

Lubuh bongso mbangun praja

Mbrastha dumalaning negara

3. Geguritan Tanpa Tanda Jasa

Berikut contoh geguritan pahlawan tanpa tanda jasa, karya dari Rono.

“Pahlawan”

Karya: Rono

Pahlawan sliramu dadi dalan kemerdekaan

Tadah awak nora wedhi marang kematian

Nyowomu dadi pondasine kebebasan

Kanggo rakyat sangking cengkramane penindasan

# # #

Pahlawan, semangatmu koyo geni

Ngobong kabeh pasukane

Kanggo njaga lemah kang di tresnani

Indonesia merdeka Indonesia di hormati

# # #

Pitulas agustus tahun papat lima

Ono sing diimpikne dadi nyata

Saiki Indonesia wus merdeka

Pahlawan, perjuanganmu nora sia-sia

# # #

Indonesia merdeka!!!

Indonesia merdeka !!!

Kabeh merga perjuanganmu

Pahlawanku

4. Pahlawan Kartini

Gambar ibu kartini
By: Twitter.com

“Raden Ajeng Kartini”

Karya: Fauziah Isnaini

# # #

Senajan panjenengan wanita

Nanging purun rekasa

Sanajan dipingit wong tuwa

Atine tetep mbela

Mbela kaum wanita

Aja nganti kalah prakosa

# # #

Jejere wanita

Kudu tetep siaga

Ngowahi nasibe bangsa

Duwe wawasan kang jembar

Kanggo nggayuh lintang kang sumunar

5. Geguritan Bahasa Jawa Tema Kartini

Berikut contoh geguritan Bahasa Jawa tema pahlawan Kartini

” Raden Ajeng Kartini”

Kartini…

Sopo kang nora kenal panjenengan

Pahlawan kang belo kaume wanita

Pahlawan kang berjuang nentang paugeran walanda

# # #

Kartini…

Senajan tinitah dados priyai

Duweni trah bangsawan

Kartini mbelo emansipasi wanita

Mbelo rakyat jelata

# # #

Kartini…

Amerga jasamu

Wanita eropa lan wanita pribumi

Dadi duweni hak kang padha

Duweni hak pikantuk pendidikan

6. Geguritan Tema Pahlawan Kartini

“Raden Ayu Kartini”

Sumber: Pasberita.com – geguritan.com

# # #

Kartini…

Sinten seng mboten kenal jenengan

Pahlawan kang mbelo kaum wanita

Pahlawan kang berjuang nentang paugeran walanda

# # #

Kartini…

Senajan titah dadi priyai

Duweni trah bangsawan

Kartini mbelo emansipasi

wanita

Mbelo rakya jelata

# # #

Kartini…

Wulan April iki dadi saksi

Lelabuhanmu kang misuwur tumrap bangsa Indonesia

Habis gelap terbitlah terang (Sakwise peteng muculne padang)

Dadi bukri masa perjuangan

Kuto Jeporo dadi panggonan ngukir sejarah wanita

# # #

Kartini…

Amergo jasamu

Wanita Eropa lan wanita Pribumi

Dadi duweni hak kang padha

Duweni hak pikantuk pendidikan

7. Pahlawan Ki Hajar Dewantara

By: aliansiindonesia.id
https://mudahdicari.com/wp-admin/options-general.php?page=ad-inserter.php#tab-2

Berikut contoh geguritan Bahasa Jawa tentang Ki Hajar Dewantara, karya Bisri Nuryadi.

# # #

Ing ademe hawa walanda

Sira panggah netepi setya

Nyawiji ing ngilmu

Ngugemi ing laku

Nyeret ing saben-saben wektu

# # #

Nalika ati krasa

Krungu swara jerite sadulur

Ing lemah pertiwi

Sira gumregah greget

Bali ing desa mijilmu

Nuswantara

# # #

Suwardi suryaningrat

Kondang kanti asmo Ki Hajar Dewantara

Putra kraton sugih bhanda brana

Milih dadi satriya lelana

Manunggal sajroning rakyat jelata

Gugur dadi pahlawan negara

Minangka bapak pendidikan bangsa

-post in bisrinuryadi.blogspot.co.id-

9. Geguritan Tema Pahlawan Kemerdekaan

Berikut contoh geguritan pahlawan kemerdekaan karya dari Tantiningsih.

“Pahlawanku”

Karya: Tantiningsih

# # #

Pahlawanku

Wutahing ludirmu

Nyiram ibu pertiwi

Nadyan sang ibu

Kudu muwun sedih

Kerajang rajang manahe

Karujut rujit rasa pangarsane

# # #

Pahlawanku…

Mugya Gusti paring nugraha

Semana gedene buktimu

Jiwa raga bandha ndunya

Tanpa sisa

Amung siji pangajabmu

Merdeka

10. Geguritan Perjuangan Pahlawan

Gambar bung tomo,. hari pahlawan 10 november, geguritan pahlawan
By: Repoblika.co.id

“Witah Getihku”

Karya: Mahardono Wuryantoro

# # #

Gumelar jembar bumi asri

Sumunar sumringah sunare bagas kara

Padang sumilak hanelai jagad nuswantara

Bumi pusaka wis kawentar

Ombak-ombak samudara, kencana kang ngrenggani

Wutah getihku dak tresnani

# # #

Kawulamu…

Guyub rukun anambut kardi

Jeroning swasana tentren lan merdeka

Giling ing tekad manunggal

Cumitak jeroning manah, bebarengan ambangun

# # #

Aku lila…

Korban jowo rogo kanggo bumiku

Nadyan awak ajur dadi sawur

Lan getihku mblabar mili, netes ing bumi pertiwi

Labet raharjaning negara

# # #

Lumantar iki….

Isining atiku ginurit

Prasetyaku tukul songko atik kang tulus

Jogo langgenging kemerdekaan

Donga pujiku kabeh kaendahan, kanggo wutah getihku

11. Geguritan Tentang Pahlawan Segara Aru

” Segara Aru”

Bener lan yekti

Ananging sliramu dadi seksi

Marang poro pahlawan sejati

Ingkang mulih aran awit bekti

Ingkang mangku awet jejibahan

maring tugas engkang luhor lan jujureng palaga

Engkang ngemban amanat ayahan

Segara aru kang biru lugu blak-blakan

Engkang ngemu madu

marang madune bangsa satuhu

Kang asmo Yos Sudarso yoiku

Korban kang ana eng segoro aru

Sangking ludira engkang wekasan

Engkang kanggo nebus Iran

Yos Sudarso salah sijining kang gugur kalayan

Lan asmo engkang wus misuwur ing bebrayan

12. Geguritan Bahaja Jawa Pahlawan Kartini Emansipasi

ini adalah geguritan pahlawan kartini, karya dari Pakshe/wattpad.com

# # #

Wanondya ayu utama

Pantes kinaryo tulodha

Nadyan piningit

Jiwa lan gegayuhane sundul langit

Nenggih sang kartini pahlawan emansipasi

# # #

Kartini…Kartini…Kartini…

Nadyan krubyuk kabotan pinjung

Tetep jiwo satrio mbangun negara

Aminyak pedut kasangsaran lan kanishtan

Asung pepadhang mring wanita bangsa

Lumantar dalancang kang rinakit basa kan sastra

Hambudiya kemerdekaning wanita

Wanita darbe drajat kang podo lan priya

# # #

Wanita amung dados konco wingking?

Saiki dados wong penting

Wanito amung swargo nunut neroko katut???

Saiki pantes di nut

Wanita amung ono sumur, dapur lan kasur???

Saiki dadi gubernur

# # #

Kartini yekti pantes pinuji

Kartini yekti pantes jinunjung

Kartini yekti pantes kinurma

Minongko kebang eng nuswantara

13. Geguritan Tema Pahlawan Ir. Soekarno

Gambar ir soekarno,

https://mudahdicari.com/wp-admin/options-general.php?page=ad-inserter.php#tab-2

Dibawah ini contoh geguritan pahlawan Ir. Soekarno yang dapat Anda pelajari

” Ir. Soekarno”

Jenengan niku pahlawan negara

Pahlawane bangsa Indonesia

Bebasne negari sangking penjajah

dadeake bangsa kang mergeka

# # #

Jasane jenengan katah dicontoh kaleh kawula muda

Ndadeake Indonesia merdeka

Bebas sangking penjajah

Panjenengan dados kasatria bangsa Indonesia

Lelabuhanmu patut dicontoh kawulo muda

14. Geguritan Tentang Pahlawan

Sumber: vroszzz.blogspot.com

# # #

Amung sliramu shing dadi pepujanku

Nora iso dadi iso

Cengegesan dadi disiplin

Harapan seng awale gak onok dadi ketok jelas ing ngarep mata

# # #

Aku nora iso mbales jasane jenengan

Nanging aku mung iso ngamalke ilmune panjenengan

Duh pahlawanku…

Ra onok uwong seng iso nyaingi jasamu

Estu, panjenengan seng terbaik

# # #

Padange srengenge nyinari esemmu

Iku sing gae semangat manahku

Ra onok shing iso nandingi keihlasanmu

Mugi-mugi perjuangane dados sangu

Aku nora bakal lali kabeh marang jasamu

Aku mung iso mbales jasane lewat dungo iki

Hangsanipun kulo mung isok ngucap matur suwun pahlawanku 🙂

Demikian contoh atau kata geguritan tema pahlawan yang dapat penulis sampaikan di artikel ini. Jika menurut Anda menarik silahkan bagikan kepada teman-teman Anda supaya lebih bermanfaat 🙂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *