Gambar kapur, gambar buku numpuk, gambar kapur, gambar gunting, gambar meja, papan tulis.

9+ Contoh Geguritan Tema guru, Puisi Bahasa Jawa | Wajib Anda Tahu!

Gegurita tema guru – Kali ini, kita akan membahas tentang geguritan tema guru. Di artikel sebelumnya sudah dibahas berbagai macam geguritan Bahasa Jawa dengan berbagai tema, dan masih banyak lagi contoh geguritan dengan tema tertentu yang dapat Anda pelajari di artikel sebelumnya.

Ada banyak contoh geguritan seperti geguritan dengan tema sahabat, pahlawan, ibu, lingkungan dan masih banyak lagi termasuk geguritan tema guru. Nah, berikut contoh geguritan dengan tema guru yang dapat Anda pelajari. Simak sampai akhir ya 🙂

Contoh Geguritan Guru

Gambar hutan, papan tulis, murid, guru, anak kecil, pak guru, laki laki, pohon, langit, geguritan tema guru
By: Pixabay.com

Untuk Anda pecinta seni sastra terutama puisi, apakah pernah Anda menulis puisi dengan menggunkan Bahasa Jawa? Apakah Anda mengerti apa itu geguritan? jika belum mengetahui baca di artikel sebelumnya mengenai geguritan bahasa jawa, di situ akan dijelaskan secara lengkap beserta contoh-contohnya.

Berikut ini beberapa contoh khusus geguritan tema guru:

Baca juga: Geguritan tema pahlawan

1. Guruku Perjuanganku

Gambar tulisan, alat canggih, tangan manusia, kaki manusia, badan manusia, baju, setengah badan, tablet, warna putih
By: Pixabay.com

(Dwi Siswantoro)

Guru…

Mung sliramu seng dadi pepujan

Paring ilmu mboten nyawang wektu

Aku nora bakal lali marang kabeh jasamu

# # #

Guru…

Swaramu tansyah dak elingi

Pituturmu nora bakal dal lali

Ndadekna aku manungsa seng migunani

# # #

Guru…

Wayang esuk sliramu teka

Panase srengenge nora dadekne sungkawa

Esem lan donga ndadekna aku mangerti ndonya

# # #

Guru…

Kesele ragamu nora dirasa

Laraning atimu tansyah ditampa

Nanging sliramu tetep sareh uga prasaja

# # #

Duh guru…

Guruku ditiri, nora ditinggal turu

Guruku digugu, nora banjur diguyu

Hey ngertia!

Ditiru solah bawane, lan digugu pitutur becike

Nanging kasunyatane?

# # #

Aku kelingan pituture para pujongga

Ing ngrsa sung tulada

Ing madya mangun karsa, lan

Tut wuri handayani

Mugi guru pinaring berkahe Gusti kang murbeng dumadi

# # #

Guruku Pepujanku…

Nora ana piwales shing genteni

Kabeh niku wujud ikhlaseng ati

Aku mung biso matur, gungin panuwun kanggo dwija sejati

2. Geguritan Tema Guruku

Gambar anak silat, pencak silat, pedesaan. di desa, pohon, hijau, sarung, songkok
By: charactermedia.com
https://mudahdicari.com/wp-admin/options-general.php?page=ad-inserter.php#tab-2

Guruku…

Jenengan ingkang mbimbing lan didik kula

Sangking seng mboten ngertos dados ngeros

Ingkang mboten saget dados saget

Nasehate panjenengan ingkan tak ilingi

# # #

Matur suwun guru

Panjenengan pahlawan ning uripku

Aku mboten saget mbales jasane panjenengan

Aku mung bisa ndedunga marang gusti Allah

3. Geguritan Tema Guru

Gambar bendera berkibar, bendera merah putih, rumput hijau, siswa sekolah, SD, pedesaan, desa, geguritan tema guru
By: senoritasije.blogspot.com

(Karya: Isti Mukarromah, Kebumen)

Sliramu tansah digugu lan ditiru

Marang kabeh muritmu

Atumu nora tahu nesu

Senajan aku tansyah kleru

Rupamu nyenengne ati

Pocapanmu ngademne ati

Tasah gemi nastiti, ngati-ati

Menehi elumu kanti tliti

# # #

Ora tahu ngraso suntuk

Anggonmu mulang wuruk

Supoyo muridmu nora ketubruk

Dadi wong pinter

Lan nora keblinger

Senajan kauripan nggadang nantang

Nanging tetep maju perang

Lan biso gayeng uripe

Ngrasakne jaman emase

Saka rekasane ing jaman biyene

4. Guru Dalan Uripku

Gambar padi, anak sd, bapak, caping, petani, layang layang, pohon ketela, telo, tegalan, galengan, geguritan tema guru
By: Pinterest.com
https://mudahdicari.com/wp-admin/options-general.php?page=ad-inserter.php#tab-2

Nora ngiro, nora ngipi

Gusti gawe lakuku saiki

Dadi abdining bumi pertiwi

Nggawe landep pikiring poro siwining negri

# # #

Kudu biso digugu lan ditiri

Digugu pocapanku

Ditiru tumindaku

Supoyo nora nggawe nacad jeneng guru

# # #

Nadyan kolo-kolo abang kuping iki

Merga tumindaking siwi

Daktampa kanti lilaning ati

# # #

Aja nganti sepi ing kawaruh

Aja pisan-pisan pikire landep dengkul

Cancut taliwanda

Adus kringet aku lila

Adol swara lan ngelmu kanggo majuning negara

5. Sertifikasi Guru

Gambar lilin, oncor, dimar, al quran, songkok, koko, orang ngaji, guru ngaji, malam hari, rumah, gubuk, rumah kecil
By: bimasislam.kemenag.go.id

(Karya: Aris Irianti) Sumber, geguritan.com

Sertifikasi guru…

Kabeh wong wus podo krungu

Apa maneh ana kalangan guru

Nanging kanti sertifikasi guru mau

# # #

Apa bocah-bocah banjur mituhu

Nora wani karo Guru

Mugia kanti sertifikasi iki

Para siswa tambah bekti

# # #

Sinau ana sekolah kang mligi

Mantep, karep sajeroning ati

Kanti sertifikasi guru iki

Paro guru ana kang daftar haji

# # #

Uga akeh kang tuku mersi

Nanging kang utama

Kanti sertifikasi Guru iki

# # #

Para siswa tambah prestasi

Lan bekti marang ibu pertiwi

Lan marang kang gawe urip pati

6. Geguritan Tema Guruku

(Karya: Sutrapa.W.R)

Wingi nalika sikil iki

Tumpak sakduwure bumi

Durung paja-paja ngerti ha, na, ca, ra, ka

Alip, ba’, ta’, opo dene good morning teacher!

# # #

Lumakuning srengenge wus ganti

Panyawangku dadi padang

Trawangan

Rasaku sangsaya…

Nora bisa dakgambarake

Sih tresnamu nabet njanget

Sajeroning atiku

# # #

Lamung tanpo panjenengan

Biso opo aku nepaki bumi iki?

Leladimu marang aku

Nora timbang karo piwalesku

# # #

Bu guru… Pak guru…

Jangkahku isih adoh

Uripku isih nyamut-nyamut

Setitik setetes bun esuk

Iki wus cukup

Tmbang banyu sekendhi

Marakake ati mati

# # #

Lepasen lakuku

Lilakna labuh labetmu

Dak umbare gagasanku

Sedyaku kasembadan

Donga pangstumu

Nuntun marganing sedyaku

7. Guruku Ibarate Banyu Laut

Gambar guru, anak, anak kecil laki laki, al quran, desa
By: penaqolbi.com
https://mudahdicari.com/wp-admin/options-general.php?page=ad-inserter.php#tab-2

Berikut contoh geguritan Bahasa Jawa tentang guru ibarat banyu laut, karya: RafileSukmawan, Sumber, wattpad.com.

# # #

Ibarate banyu laut…

Senajan diombe wong akeh, nora bakal entek

Ibarate srengenge….

Cahyomu nora bakal entek

Senajan digawe ngucal wong sak ndonyo

# # #

Ono dokter, ono pulisi, ono dosen

Sopo shing ngajari?

Ana tentara, ono kyai, ono insinyur

Sopo sing ngajari?

# # #

Kabeh mau jasane guru

Kabeh iso moco, iso nulis, lan iso pinter

Amergo jasane guru

# # #

Karo sopo…

Aku biso balas budi marang panjenengan

Rasane nora ana

Shing nyonggo utang iki

8. Geguritan Tema Guruku

Njenengan sampun ndadeake kula pinter

Panjenengan kados sabar ngajari kula

Njenengan sampun ngekeki contoh kang apik

Guru… kula jaluk ngapura

Kang kesalaanku seng nggawe jenengan susah

Matursuwun guruku

9. Guruku Kasenenganku

Matahari, kapal, prahu, sungai, terbit matahari, tenggelam, pohon, rumput sungai, desa, pedesaan
By: indoepic.com

Berikut geguritan Bahasa Jawa tema guru kesenenganku Karya: Ayyub AN.

# # #

Guru…

Panjenengan mulang kulo kanti sabar

Nanging kula damel gelo marang jenengan

Kepripun coro supados panjenengan ngapurani kula

Lan kepripun carane mbales jasa panjenengan, guru…

Tanpo guru kulo mboten saget nuntut ilmu,

Sebab ilmu niku penthing sanget dateng kula

Lan ilmu niku kangge bakal kula

Tanpo guru, kula mboten saget bahagia

Guru…

Kepripun carane supados kula bisa mbales jasa panjenengan

Sungguh, tanpo guru kula mboten saget bahagia

10. Guruku Pahlawanku

Berikut contoh geguritan Bahasa Jawa tema guru pahlawanku, karya dari Bearotun.

# # #

Pribadimu kebak tuladha

Dhahar, ageman, lan, solahbawa

Kabeh sarwa prasaja

Nora neka-neka

Nora werna-werna

Jam putu tet wus aweh tandha

Tandha yen wiwit makarya para dwija wiwit adol swara

Swara-swara kang ngumandangake kebecikan, kaprigelan, lan kawasisan

Minangka damar kanggo ngayahi mayang bebrayan

Panjenengan pancen tlaten

Pakaryamu kebak kawigaten

Pantes kinakbeten

Nadya dudu putramu aku

Kok gulawentah tanpa ngetung wayah

Kok glati kanthi gemati

Datan lali panjenengan paring wanti-wanti

Kanggo urip biso mulya mukti

Aku mung biso nyuwun marang Gusti

Piwalesan ingkang tanpa umpami

Karaharja kawadidan katentreman

Muga tansyah pinaringan

Guruku…Pahlawanku

Nah, berikut beberapa contoh geguritan tema guru yang dapat penulis sampaikan di artikel ini. Semoga setelah membaca artikel ini Anda mendapatkan ide-ide untuk membuat puisi. Cara membuat puisi Bahasa Jawa itu tidak terlalu sulit, yang penting dapat menguasai bahasa jawa, jika belum bisa bahasa jawa Anda dapat mempelajarinya di pepak Bahasa Jawa.

Jika menurut Anda ini bagus dan layak untuk di bagikan pada teman-teman, silahkan bagikan kepada teman-teman Anda, supaya lebih bermanfaat lagi. Mudahdicari.com mohon maaf jika penulisannya salah dan kurang bisa dipahami, semoga sukses untuk Anda 🙂

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *