Gambar pohon dalam botol. pohon hidup, pohon hijau, pemandangan alam yang bisa digunakan untuk ceguritan tema lingkungan

√ 15 Contoh Geguritan Tema Lingkungan Bahasa Jawa, Terbaru!

Geguritan tema lingkungan – Halo sahabat mudahdicari.com. Kali ini kita akan belajar lagi mengenai geguritan (tatahan) yang dalam bahasa Indonesia dinamakan “coretan” yang merupakan bentuk puisi yang terkenal di kalangan penutur Bali dan Bahasa Jawa. Disini kita akan belajar geguritan hanya fokus kepada “Lingkungan”.

Jadi jika di artikel sebelmunya membahas mengenai kumpulan geguritan Bahasa Jawa dan penjelasannya, disini kita akan lebih fokuslagi tentang contoh geguritan jawa tema lingkungan baik lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan bersih dan lingkungan koto.

Supaya lebih jelas, simak dibawah ini mengenai geguritan tema lingkungan, selamat belajar 🙂

Geguritan Tema Lingkungan

Ganbar padi, sawah, hijau, alam indah, traveling, batu, sungai bersih, sungai jernih, wisata desa, wisata indanh, wisata unik
By:pixabay.com

Lingkungan adalah kondisi fisik yang digunakan untuk aktivitas manusia. Mungkin kalian sudah bisa menebak seperti apa lingkungan kita ini.

Dari segi penggunaan lingkungan yang dikelola manusia, lingkungan dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada disekitar manusia dan dapat berpengaruh terhadap kehidupan manusia.

Kondisi fisik lingkungan itu, seperti keadaan sumber daya alam yang meliputi (energi surya, tanah, air, mineral dan flora fauna yang tumbuh berada diatas tanah bahkan di dalam laut).

Dibawah ini ada banyak contoh geguritan tema lingkungan yang dapat kalian pelajari, yang dapat dijadikan sebagai referensi 🙂

Contoh Puisi Bahasa Jawa Lingkungan 1

Gambar daun hijau, putik daun paling muda, putik daun muda, bumi, gambar bumi, bumi alam, bumi diatas daun
By: Pixabay.com

“Bumiku”

Kebentang saene bumiku

Tan ijo royo-royo

Paro kewan sami manut maring ndorone

Enten ing sawah anggarap siti

###

Ananging sakniki mboten kados riyin

Nanging sakniki bumiku mpun rusak

Koyo-koyo wus mboten enten ijo-ijone maleh

Kranten ulahe manungsa

###

Leno marang wektu

Lan nglirwakake kawajiban

Mararing Gusti

Shing akaryo jagad

Baca juga: Geguritan tema sekolah

Contoh Puisi Bahasa Jawa Lingkungan 2

Gambar bulan, padang bulan dari contoh lagu tembang dolanan
By: az-share.blogspot.com
https://mudahdicari.com/wp-admin/options-general.php?page=ad-inserter.php#tab-2

Nah, berikut adalah geguritan tema lingkungan yang di ciptakan oleh Sumono Sandy Asmon.

“Kitir”

Karya: Sumono Sandy Asmon

Kitir iki….

Isi panantangku marang wengi

Shing kebacut anggone nguja sepi

Dolanan swarane asu baung nggeririsi

###

Kitir iki….

Wujud pangundhamanaku marang awang-awang

Shing kebacut barangasan

Ngrentengi lintang, nguntal rembulan

###

Kitir iki….

Sarana gugatku marang isen-isening jagad

Shing pijer royokan brekat

Tan keguh jaluk ruwat

Contoh Geguritan Tema Lingkungan Hijau 3

Gambar pohon rindang, pemandangan pinggir jalan, pohon, rumput hijau, idnonesia, amerika, eropa, inggris,
By: Pixabay.com

“Wit-witan Pinggir Dalan”

Aku mlaku, ananging mripatku nyawang sliramu

Aku mandeng, sliramu malah ngguya-ngguyu

Soyo edhum…

Sayo seger lan ngresepake manah…

###

Nalika ngasuh, silaru shing dak ampiri

Nalika kesel, sliramu shing dak damel sambat

###

Pang-pangmu saget damel sedenan

Ghodongmu shing ngrembuyung kados dados payung alam

Biso ngresep panas shing teka…

Biso ngalangi udang shing moro…

###

Ananging manahku nangis…

Nyawang sliramu shing wus dados bangunan

###

Got podho mudal yen udane deres

Ananging lemahe pada nelo yen udane nora teka

###

Mboten enten maleh shing nyerap panas sang surya

Mboten enten malih shing ngalangi derese udan

Lan…

Mboten enten malih panggon iyup shing biasane dak ampiri

###

Sakniki…

Dak lanjutake lakuku

Nalikane tak sawang bangunan niku

Aku kelingan marang sliramu…

###

Oh…

Wit-witan pinggir dalan….

Tak enteni bibit panerusmu…

Contoh Geguritan Tema Lingkungan 4

Gambar gunung, suset, matahari tenggelam, alam luas, pagar, langit indah, dan geguritan tema lingkungan
By: Pixabay.com
https://mudahdicari.com/wp-admin/options-general.php?page=ad-inserter.php#tab-2

Berikut adalah contoh geguritan tema lingkungan yang dicptakan oleh Fanny Kartika Fajriani.

“Rawa Pening”

Karya: Fanny Kartika Fajriyani

Ngadeg jejeg ing tepine rawa

Suwara endah angin krungu ana tainganku

Mecah kasunyinan desa tepi rawa

Angin kang sumilir

Ana ing antarane godong-godong

Srenge abang branang

Soko kulon katon nyenengake

Nganti tibaning langit penteng

###

Angin ing kampungku sore iki

Paru-prau nelayan satya nunggoni tekane

Diombang-ambingke ombak rawa

Prau nelayan golek iwak ing padange rembulan

Prau katon katiup angin

Nanging nelayan kuwi nora wedi

Amergo angin ombak dadi kancane saben dina

###

Petenge wengi kang wus sepi nyenyet

Mbulan katon mlaku soko ngetan ke ngolon

Padhang bulan madhangi pelataran

Litang-litan katon gumebyar

Kang ora kepetung driji

Mandengi jagat kang wus sepi

Contoh Geguritan Tema Lingkungan 5

Gambar pohon, hutan, lampu keliling, orang, anak laki laki, caping, batu, malam hari yang indah, pemandangan alam
By: Pixabay.com

“Wengi”

Sunare sang bagaskara wanci ngadepke shurup

Katon mbranang warna lembayung

Katon endah yento disawang

Kanti esem sumringah sang bagaskara wangsul marang paturone

Ngantos gantos dinten candake saperlu madangi jagat raya

###

Wengi….

Tanpo sinar…

Peteng tanpo lintang

Kanti manah kebak miris

Sikhil jumangkah medal ing latar

###

Tak tingal….

Lintang rembulan ketutup mega

Mega klawu kanti ngguya-ngguyu ndudohke pangusane

Yen lintang lan rembulan rinengkuh tanbiso uwal

Jagad peteng ora kuwoso apa-apa

###

Tintrim…

Atis…

Anggegirisi…

Alon aku lumebu

Ing bathin aku namung saget matur

Mugo khanan wengi iki saget gumanthi parak esuk kang edi peni

Contoh Geguritan 6

Gambar bulan tipis, gambar bulan, bulan belah, langit gelap, malam hari, geguritan tema lingkungan
By: Pixabay.com
https://mudahdicari.com/wp-admin/options-general.php?page=ad-inserter.php#tab-2

“Rembulan Tipis”

Rupepeh-rupepeh wis lumarap enten pinggire langit mangsa ketiga

Sang sitoresmi clemurit ngabiyantara sedeku tumungkul konjem ing pertiwi

Sunare kebek pratondo rangu anggembol wadi kang kawekas

Lirih-luruh ngarih-arih angrerintih ucapane kesangkut pager wesi bebetebge raos

###

Wadhol maring angin kang ugo wis kalepyan ing janji

Amung pingin tangklet enten pundi dununge prasapa kang wis tinali bakal dumadi

Napas-napas pangajab tansyah ngesuk ing pambudi supados anglari rakitane pradondi

Apa isih gudu semaya yento rembulan dadari wis kapecak telung candra tanpo kanda

###

Rembulan tipis ngempet tangind aneng kikising rasa kang wis kinalungan kalpika

Contoh Geguritan 7

Gambar lemah gempal yang indah
By: metrosemarang.com

“Malem Selasa Kliwon”

Malem seloso kliwon

Kang damel akehe pitakon

Ing jagad tanpo payon

Poro manungsa sami sesingitan

###

Dalu niki timtrim

Dalu kang sepi

Angin kelangan laku

Sedanten hewan bisu

###

Mendhung sonten wau ical

Kanti mbeto rintik-rintik bubar

Howo ndonyo, kadya mulate dahana

Panas lang supeg ing jiwa

Malem seloso kliwon

Nopo bener, demit kelayaban?

Sahingga manungso ndhelik ing jero gentong

Supados mboten kadusto wewe gombel butho

###

Malem selasa kliwon

Bengi kang tanpo rowang

Tanpa kaca, kangge mbabar esem

Amung katon peteng

Contoh Geguritan 8

Gambar pohon cemara, malam hari, bintang, langit, traveling
By: Pixabay.com
https://mudahdicari.com/wp-admin/options-general.php?page=ad-inserter.php#tab-2

Berikut adalah contoh geguritan tema lingkungan yang bersuber dari “Geguritan.com”

“Lintang Panjer Rahina”

Karya: Slamet SA

Nalika bumi isih sepi

Lintang panjer rahina wus tangi

Menehi pepadang sagung dumadi

Kang wiwit gumregah ngupoyo rejeki

###
Para among tani wus ndelidir mecaki galengan

Mbok bakul sinambiworo wis sengkut makarya

Poro ngulama tumungkul mengestu puja

Poro santri wiridan ngaji

###

Jago kluruk sesahutan

Melu tasbih marang Pangeran

Ndonyo wus gagat rahina

Maringi maringi kalodangan janma ngupadi pangupa juwa

(Sumber: geguritan.com)

Contoh Geguritan Tentang Lingkungan 9

Gambar kepompong, padi, gandum, gambar sarang laba-laba, geguritan tema lingkungan
By: Pixabay.com

Ada banyak karya-karya puisi yang dapat kita pelajari. Selanjutnya adalah contoh geguritan tema lingkungan karya J Sumarto.

“Enthung”

Karya: J Sumarto

Enthung…

Uripmu amung gumantung

Ing tengah-tengah godong tumalungkung

Obah ngwur tanpo ono pentung

###

Patrap lan solahmu du kina

Katinggalna tanpo kuciwa

Kegowo rasane yuswa

Kang tanpo tanja susila

###

Enthung…

Endi elor endi kidul

TUkmu golek arah dalane nyawang moho agung

Katutup roso jiwo kang suwung

Kalane mongso mudo kang bambung

###

Enggal wedara sangking tapa brata

Lukar busana kebak cahya manjila

Sesepen sari madune kanti tembang puji lan puja

Snajan amung sakedepe netra bagaskara

Contoh Geguritan Jawa Tema Lingkungan 10

Gambar jalan yang indah, pemandangan pagi, guning, pepohonan hijau, tikungan, jalan berbelok, traveling, amerika, geguritan tema lingkungan
By: Pixabay.com
https://mudahdicari.com/wp-admin/options-general.php?page=ad-inserter.php#tab-2

“Plesir Ing Purbalingga”

Udan gerimis tan uwis-uwis

Mbuang roso sebel sautawes

Nyambung tersna tanpo lamis

Ing prubolingga sliramu wasis

###

Muga sirno cidro dino kepungkur

Murih ati tinanem roso syukur

Tresno muring kluwargo nambah akur

Ing Guwa Lawa papan misuwur

###

Nadyan silarik biso rinakit gurit

Ilang musno roso gelo lan sakit

Datan suka srei swara nylekit

SMA Negri Karangdowo sangsoyo mlejit

###

Iki wus dadi tekat ing janji

Murih kabeh kadang sami nyawiji

Akur kuhur ngudi-budi pakerti

Sinangkuyung sagung warga mesti

###

Syukurku maring gusti pangeran

Sagung warga tansyah kasembadan

Tan mingkuh mring sewu pakaryan

Tangguh ing kewuh becik ing kwajiban

Contoh Geguritan Jawa Tema Lingkungan 11

Gambar jam beker, ayam jago, nada, meja, pagi hari yang cerah
By: Pixabay.com

“Esuk-Esuk”

Esuk…

Esuk iki

Gimah, Gini, lan Giman

Bar sarapan nyeruput wedang

Maring sawah ora ngitung wayah

###

Tumandang gawe buruh tani maring Bu Khadijah

Matun lan damel gubuk, tunggu manuk

Geguritan Lingkungan rumah 12

Gambar rumah di taman, amerika, afrika, asia, indonesia indah, pohon, bunga, rumput hijau jalan setapak, jalan lurus, geguritan tema lingkungan
By:Pixabay.com
https://mudahdicari.com/wp-admin/options-general.php?page=ad-inserter.php#tab-2

Omahku”

Omahku….

Mboten megah lan mewah

Mboten magrong-magrong

Ananging saget kanggo papan urip

###

Nalika wangsul sekolah

Aku wangsul teng omahku

Disambut bapak lan ibukku

Aku ugo saget leren yen kesel

###

Omahku pancen mboten gede

Ananging saget nglindungi sangking udan

Saget ngelindungi sangking panas

Omahku, istanaku

Geguritan Tema Lingkungan Sawah 13

Gambar wong nandur pari atau orang yang sedang menanam padi, di desa
By: Brilio.net

“Sawah”

Sawah…

Lemahmu kang amba

Warnamu kang ijo

Penak disawang

###

Sawah….

Anggonku nandhur pari

Saben dinten pak tani ngramut awakmu

Ana ulo, bekocot, tikus lan sapenunggalane

###

Sawah….

Yen nora ono kowe aku nora biso mangan sego

Saben panen berasmu mlumpok okeh

Aku nora bakal ngrusak kowe

By: Ardianti.Ambisius (brainly.co.id)

Geguritan Tema Lingkungan Rusak 14

“Alamku”

Alamku tansyah nelangsa…

Amergi manungsa…

Sedanten wit ditegori…

Ngatos sami gundhul sedanten…

###

Sitine padha nangis…

Amergi kapanasan…

Amergi mboten ditutupi…

kalih kabeh wit…

###

Sedanten wit sami gundhul…

Ayo manungsa sami sadar…

Padha ijoni wit-witan…

Supados alam mboten nelangsa…

By: SindyTrie.Terpelajar (Brainly.co.id)

Geguritan Tema Lingkungan Bersih 15

Geguritan ini juga termasuk contoh dari geguritan tema lingkungan sekolah bersih. Berikut contoh geguritan tema lingkungan.

“Lingkungan Bersih di Sekolah”

Resike sekolah…

Resike sekolah gudu dijaga….

Siswa gudu njogo resike sekolahan…

Lan jagi sekabehehan…

Resike sekolah gudu dilakokake…

Amergi ndadekne resik….

Reshik niku sebagian sangking iman…

Dados resike sekolah gudu dilakoake…

By: Sigitpriantoo8.GenmarMembantu (Brainly.co.id)

Demikian contoh geguritan Bahasa Jawa tema lingkungan, semoga dapat membantu tugas-tugas teman-teman, dan semoga dapat menambah wawasan 🙂 Jika dirasa bagus dan sangat membantu dapat Anda bagikan ke teman-teman Anda, terimakasih 🙂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *