Gambar anak sekolah, anak laki laki dua, gambar bulat dunia, pensil, ruang kelas, anak bahagia

15 + Contoh Geguritan Tema Sekolah, Puisi Bahasa Jawa | Terbaru!

Geguritan tema sekolah – Halo, sahabat mudahdicari.com 🙂 Bertemu lagi dengan penulis di artikel ini, yang akan penulis bahas mengenai contoh puisi bahasa jawa dengan tema sekolah. Sebelumnya penulis sudah mebahas mengenai kumpulan geguritan Bahasa Jawa lengkap.

Disini penulis lebih memfokuskan pada contoh geguritan Bhasa Jawa tema sekolah, supaya lebih banyak pengetahuan Anda dan dapat dengan mudah memilih berbagai contoh-contoh dibawah ini. Ada banyak geguritan tema lingkungan sekolah yang Anda dapatkan disini, misalnya conoth geguritan tema guyub rukun ing sekolah, geguritan tema lingkungan sekolah sehat, geguritan tema kebersihan sekolah, adiwiyata dan masih banyak lagi contoh geguritan tema sekolah disini.

Geguritan Tema Sekolah

Gambar apel, buku, ruang guru, papan tulis, geguritan tema sekolah
By: Pixabay.com

Nah, berikut penulis sediakan contoh-contoh geguritan  tema sekolah yang dapat Anda jadikan referensi untuk membuat geguritan Bahasa Jawa. Berikut 16 contoh geguritan tema sekolah Bahasa Jawa yang dapat Anda pelajari.

Pelajari juga: Geguritan Bahasa Jawa tentang sahabat 🙂

Contoh Geguritan Tema Sekolah Bersih

Gambar apel, eppel, buku 3, papan tulis, pensil
By: mommiesdaily.com

Taman sekolahku…

Sliramu endah lan resik

Wit-witan ketoto rapih

Kewan-kewan katah shing mrubung

# # #

Tanaman sekolahku…

Kaindahanmu gawe ati seneng

Panggonan katon resek

Hawa kroso sejuk

# # #

Taman sekolahku…

Gawe aku betah eng sekolahan

Gawe aku lai apa-apa

Amergo kebagusanmu lan kaendahanmu

# # #

Taman sekolahku…

Aku janji supoyo njaga lan ngoppeni

Aku ora lali…

Aku anggap dulurku dewe

By: RaflieSukmawan (wattpad.com)

Contoh Geguritan Tema Lingkungan Sekolah

Sekolahku…

Rupamu saiki udu sekolah maneh

Nanging awakmu saiki rupo panggonan kang rusuh

Kelas, pekarangan, podo karo kandang gajah

# # #

Sekolahku…

Keadaanmu kaet biyen nora berubah-berubah

Sampah-sampah seng kleleran tetep nora biso di brantas

Kapan keadaanmu iso berubah…nasib…nasib

# # #

Sakniki sapa shing biso disalahake…??

Tukang nyapu-nyapu wus di kerja profesional banget

Clotehane guru wus kebak banget ditokno

Lek ngono muride shing salah, norabiso taat marang peraturan

# # #

Jadwal mpun digawekno lan ditempel ing kelas

Kanggo murid supaya ngelasanakno tugas pikete

Nora kanggo pajangan para cecek shing mrambat ndek tembok

Amaergo niku laksanano tugase dewe-dewe

# # #

Arepan sekolah arepanku pisan

Resek enak dinggo belajar…

Murid-murid akeh sihing berprestasi…

Kabeh iku arep-arepane sekolah

# # #

Resek sekolahku

Enak sinauku

Konsen belajarku

Podo moro prestasine

By: Idoc.pub

Contoh Geguritan Tema Sekolahku

” Sekolahku”

Sekolahku…

Remen rasane atiku

Ningali sekolahku

Ingkang resik lan asri

# # #

Enten kebon-kebon ingkang ijo royo-royo

Ngrenggani endahe taman

Edhmu lan tentrem rasane atiku

Ngrasake saene sesawangan sekolah

# # #

Saben enjing ndak rasakake bun seger ing dadaku

Ndhak rasaake kahanane sekolah seng tentrem iki

Shing ndhadeake aku semangat sinau

Contoh Geguritan Tema Sabtu Bersih

Gambar anak kecil, anak TK, pensil warna, gambar pohon, bulan, buku gambar, geguritan tema sekolah
By: Pixabay.com
https://mudahdicari.com/wp-admin/options-general.php?page=ad-inserter.php#tab-2

“Sabtu Bersih”

Dina sabtu eng wanci injing

Suasana tasih katon remeng

Kang tambah kluruk pitik kang gayeng

Katon siswa SMP kang nggrengseng

# # #

Wanci sekolah wiwiti pasinaon

Katah siswa kang sami pitakon

sabtu enjing kanggo lingkungan mawon

Kerjabakti resik pasinaon

# # #

Namung tekat saiyeg saeka kapti

Yambut gawe barang kanti senengen ati

Tansah sehat kang diupadi

Lingkungan sekolah kang tetep asri

Conoth Geguritan Tema Sekolahku

“Sekolahku”

Sekolahku…

Panggonan anggonku golek ilmu

Sekolahku…

Diwulang dining ibu bapak guru

# # #

Sekolahku…

Sinau moco buku

Ing panggonan iki

Aku diwurui supoyo karo wong tuwoku kudu bekti

# # #

Ing panggonan iki

Aku diajari konco ojo srei

Diparingi PR kanggo hgladhen

Kanggo sangu urip ing tengahing bebrayan

# # #

Aku percoyo…..

Senajane abot gudu dilakoni

Kabeh mau kanggo kepentingan pribadi

Kreben besok dadi wong aji

minguno tumrem bangsa lan negari

Contoh Geguritan Tema Bangunan Sekolah

apik “Sekolahku”

Bangunanmu kang megah

Mandheng sak kulone alun-alun Purbalingga

Dadi tujuane siswa-siswa

Seng arep golek ilmu kanggo sangu tuwa

# # #

Saben dina

Aku tansah neng jero ruanganmu

Ngrungokne piwulang bapak ibu guru

Apa sing gudu digugu lan ditiru

# # #

Tambah dina tambah merem atiku

Sekolah ing SMA Negri Satu

Sing kawentar gurune

Sing kawentar prestasine

Contoh Geguritan Tema Sekolah Gedungku

gambar ruang guru, meja guru, geguritan tema sekolah
By: Pixabay.com

Sekolahku

Gedungmu seng megah

Gawe wong dados gumregah

Wit-witan kang katah

ndadeake

Kahanan endah dadi kanyata

# # #

Sekolahku

Sekolah kang dados favoritku

Gawe tentreminga tiku

Guru-guru kang menehi ilmu

Gawe padange uripku

# # #

Sekolahku

Tambahing mumurmu

Dadeake gagahing kuwalitasmu

# # #

Sekolahku

Murid-miurid seng golek ilmu

Ngucapke ulang tahun seng ke-48 (papat wolu)

Contoh Geguritan Sekolah 

Sekolahku…

Panggonan olehku golek ilmu

Sekolahku..

Diwulang dateng ibu bapak guru

# # #

Sekolahku…

Seneng rasane atiku

Ndelok sekolahku

Sing resik lan asri

# # #

Tambah dino tambah marem atiku

Sekolanh ing, sekolahmu

Seng kawentar gurune

Seng kawentar prestasine

Contoh Geguritan Sekolah

Sekolahku…

Saben isuk lakuku tumeju gapuromu

Anggonku ngangsu kawruh

Sabendino senin ngantos sabtu

Seng ora ono siswo wadone

# # #

Sekolahku…

Etane kuburan suwong

Seng kawetar gurune

Seng kawetar prestasine

Contoh Geguritan Sekolah

“Aku Seneng Sekolah”

Aku seneng sekolah…

Ing sekolah katah kanca

Lan aku mesti nyanyi, dholanan lan warnani

Aku mesti dolanan prosotan

Jungkat jungkit lan dolanan mlayu-mlayuan

Guru ing sekolah katah penyayang

shing ngewangi aku

Nulis, warnai, lan nyanyi

Tralala tralili

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Aku iso ngitung

Aku biso warnani motor mabu

Geguritan Tema Lingkungan Sekolah Adiwiyata

gambar sekolah adiwiyata
By: sman1perbaungan.sch.id
https://mudahdicari.com/wp-admin/options-general.php?page=ad-inserter.php#tab-2

Sekolahku ya iku sekolah adiwiyata

Yen saben esuk kabeh ngeresiki lingkungan

Lan kembang-kembang podo disirami

Poro siswi podho guwak sampah

Ing panggonan kang sampun di sediakake

Ilingo yen sekolah iki sekolah adiwiyata

Wit-witan kang ijo royo-royo

Ngenei katentreman anggone sinau nuntut elmu

Patuh praturan iku uga penting

Wit-witan tan ijo royo-royo

Ngenei katentreman anggone sinau golek ilmu

Patuh karo peratura yo penting

Ingkang ngajarake karesian lan kadisiplinan

Najan sekolahku eng deso nanging ora kalah karo sekolah kuta

Iku kang dadi cirine sekolahku

Ana akeh wit-witan lan kembang kang ijo lan endah

Contoh Geguritan Sekolah

Senajan sore niki mendhumg

Endahing langit tetep asri

Raose manah luwih adem

Udan riwis-riwis nerenyuhne ati

Naliko aku iling jaman semunu

Ijo-ijo godhong pathing klebat

# # #

Petir pathing cleret

Udan soyo deres

Tetanduran katon seger

Rembulan soyo ora katon

Insyaallah udan niki mbeto berkah

Contoh Geguritan Sekolah

Sekolahku….

Sekolahku agonku golek ilmu

Kornomu aku ngerti barang olo lan sae

Katah rencang lan sadulur

Kumpul bareng damel nambah wawasan

# # #

Poro guru ingkan ngajarake kebagusan

Sahingga ngertos carane bekti kaleh tiang sepah

Ngertos carane cedek marang Gusti Pangeran

Lan ngertos carane kekancan kanti sae

By: mudahdicari.com

Contoh Puisi Bahasa Jawa Tema Sekolah

Gambar darul huda mayak tonatan ponorogo, gedung hijau ndaru huda
By: Darulhudamayak.net

Sekolahku…

Panggonmu jembar lan sumilir akeh wit

Warnamu shing ijo royo-royo ndadekake kapenak ing mripat

Panggonan kang reshik lan tatanane shing rapi, dadeake ilmu mlebu cepet

# # #

Sekolahku….

Bakal tak jogo panggonan niki

Kanti lakon kang sae lan setiti

Saben dino diresiki

Kersane tetep bagus lan asri

By: Mudahdicari.com

Contoh Puisi Bahasa Jawa Tema Sekolah 

Sak suwene urip ing donya

Aku gudu ngerti opo kuwi dosa

Banjur soyo gede aku di sekolahna

# # #

Ing jero sekolahan, aku diwarai ilmu akhirat lan ilmu donya

Teko sekolah aku sitik-sitik ngerti maknane urip ing donya

Amung ing sekolah pikiranku dadi iso polah

Aku soyo madep mantep ing manah tumeju Gusi Allah

# # #

Sekolah…. panggonane wong shing kepingin golek berkah

Aku pinter yo mung lantaran awakmu

Sekolahku, ora ono liyane shing iso dadeake aku akeh kanca

Sekolahku, ora ono liyane shing iso ngajari aku adab

Mung ing sekolahan, aku ngerti opo-opo

Shing sakdurunge ora tak ngerteni

By: Mudahdicari.com

Contoh Geguritan Tema Lingkungan Sekolah

Ana gedung ingkang megah…

Gedhung niku mbeto berkah

Sahingga shing mlebet tiang katah

Bebarengan podo kumpul lan ramah

# # #

Mlebet gedhung niku gudu damel sragam

Sragam niku digawe rong dino pisan

Lan dados pertondo yen kito niku sekolah

Gedhung niku…..

Gedhung niku, shing diarani sekolahanku

Sekolahku Darul Huda tercinta.

Demikianlah beberapa contoh geguritan tema sekolah Bahasa Jawa yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf ada kesalahan dalam penulisan, dan kalimat puisi yang kurang jelas. Terimakasih sudah mampir di konten kami. Jika contoh geguritan tema sekolah menurut Anda layak dipelajari, silahkan bagikan ke teman-teman Anda untuk menambah wawasan dan dapat bermanfaat 🙂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *